Contact Us

Contact-Us 1

Shanghai Headquarter:

Address: No.1515 Gumei Rd, Xuhui District, Shanghai, P.R. China
Phone: +86-21-54160757
Emial: inquiry@acetels.com

Contact-Us 2

Factory:

Lianfa Road, Tongqiao Town, Huizhou City, Guangdong, China
Phone: +86-21-54160757
Email:inquiry@acetels.com

Contact-Us 3

Hong Kong Office:

HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL, Hong Kong
Phone: +86-21-54160757
Email: inquiry@acetels.com